Algemene Voorwaarden
Vilt aan Zee 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u bij Vilt aan Zee aantreft. 

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Vilt aan Zee schriftelijk worden vastgelegd. 

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Vilt aan Zee. 

1.4 Vilt aan Zee is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst met Vilt aan Zee komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld. 

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 48 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@viltaanzee.nl

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen 

3.1 Alle prijzen op Vilt aan Zee zijn in euros en inclusief 21 % BTW. Het is exclusief verzendkosten en importkosten. 

3.2 Producten blijven eigendom van Vilt aan Zee tot ontvangst van betaling van datzelfde product. 

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via www.viltaanzee.nl kan op de volgende wijze worden betaald: via overboeking naar de rekening van ViltaanZee 

4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant. 

4.3 Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen te geschieden. 

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden binnen 2 weken afgeleverd indien op voorraad. Indien het product niet op voorraad is, of een bestelling betreft op maat, wordt de bestelling afgeleverd op de per email overeengekomen datum en na ontvangst van het te betalen bedrag. 

5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant. 

5.3 Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats en email opgeven. Vilt aan Zee zal deze persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de bestellingbevestiging per email, het controleren van betalingen en het bezorgen van de bestellingen.

 

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid 

6.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. 

6.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

6.3 Vilt aan Zee is niet verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vilt aan Zee. 

6.4 Als Vilt aan Zee om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 

6.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: – Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; – Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt; – Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud. 

6.6 Vilt aan Zee is niet aansprakelijk voor brandschade

 

Artikel 7 Disclaimer

7.1 Vilt aan Zee doet haar uiterste best om zo goed mogelijke productinformatie te verstrekken. toch kan het voorkomen dat het door u bestelde artikel in vorm of kleur kan afwijken van het getoonde op de website. Dit komt omdat alle producten met de hand gemaakt en dus uniek zijn en omdat beeldscherminstellingen per computer kunnen verschillen.

 

Artikel 8 Verzenden van artikelen

Wij verzenden de artikelen per Postnl of een pakketvervoerder. De bestellingen worden verstuurd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling op onze rekening. Bij standaardverzendingen naar het buitenland hanteren wij de geldende tarieven van TNT Post en de pakketdiensten. Let erop dat bij buitenlandse betalingen ook het bedrag dat wij ontvangen overeen moet komen met het te betalen bedrag, dit i.v.m. de wisselkoersen. Eventuele betalingskosten voor buitenlandse betalingen zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 9 Ruilen

Ruilen van producten van de webshop is mogelijk, mits niet gebruikt, binnen 7 dagen na ontvangst, maar moet wel eerst per email of telefonisch gemeld worden. Alle extra verzendkosten (retour zenden, opnieuw versturen) zijn voor de koper. Vilt aan Zee geeft bij ruilen geen geld terug. Bij foutieve levering of fabricagefouten zorgen wij natuurlijk wel voor herlevering of restitutie van het betaalde bedrag. De retourzending moet dan wel eerst gemeld worden. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd.

Op maat gemaakte  producten kunnen niet  geruild worden.

nl_NL